Home > Specialisaties / therapieën > Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut

tl_files/images/poster-arbeids-fysiotherapeut.jpg

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer.

Samen met u werkt hij aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Het resultaat moet zijn dat u optimaal functioneert in uw eigen arbeidssituatie.

Lees meer over arbo-dienstverlening op Texel >>>