Home > De praktijk > Huisreglement

Huisregels patiënten

 

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. 

 

In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt. 

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. 

De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendom uit de wachtruimte, uit het pand of van het buitenterrein (auto, fiets). 

U dient uw fiets of auto zodanig te parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden. U kunt de auto parkeren binnen de vakken die voor de fysiotherapie gelden. Het is uiteraard niet de bedoeling uw auto hier te parkeren voor andere doeleinden dan praktijkbezoek. 

Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. 

Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan s.v.p. bij de receptie of bij een van de therapeuten.  

Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.  

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden. 

Als de behandeling (ook) in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.

Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen, ook als het om groepsbehandeling gaat. Wij zijn gerechtigd om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.  

Fysiotherapie wordt vergoed in de (aanvullende) verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

Wanneer u of uw kind tijdens het wachten lectuur gelezen heeft of speelgoed heeft gebruikt wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.

Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen. 

Als U door bijv. geloofsovertuiging bezwaar heeft tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen, dan kunt U dit bij de eerste afspraak kenbaar maken.