Home > Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

 

 

 

Geachte mevrouw/mijnheer,

 

U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut zonder verwijzing van een huisarts of specialist. Deze mogelijkheid bestaat vanaf 01 januari 2006.

U heeft zich bij onze praktijk voor fysiotherapie gemeld en wilt graag een fysiotherapeut consulteren. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen.

Bij twijfel en ook als blijkt dat U wel een verwijzing nodig heeft voor vergoeding, verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts. Het is verstandig uw huisarts te laten weten dat u onder behandeling bent bij de fysiotherapeut. Uw huisarts kan daarmee rekening houden bij de behandeling van andere klachten.

Of u last hebt van klachten opgedaan tijdens het sporten of het werk, jong bent of oud, wij kunnen uitzoeken of wij een specialist hebben die uw klachten kan onderzoeken en behandelen.

Voor klachten aan uw bewegingsapparaat, bekken en bekkenbodem, kaakgewricht, of bij hoofdpijn, stress en oedeem of klachten als COPD en Diabetes kunt u bij ons terecht. U komt bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken.

 

 

Belangrijk voor u om te weten wanneer U zich direct, zonder verwijzing bij ons meldt:

 

 

 • De eerste afspraak bestaat uit een screening

 

 

 • Deze screening is een gesprek over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is.

 

 • Er vindt eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats tijdens de screening.

 

 

 • De screening duurt ca. 15 minuten.

 

 

 • Er zijn kosten verbonden aan deze screening.

 

 

 • Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten zelf dienen te voldoen.

 

 

 • Voor uw verzekeraar telt deze screening als een behandeling en wordt als zodanig in mindering gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.

 

 

 • Uw huisarts wordt door ons van de uitslag van de screening op de hoogte gebracht, wanneer daar aanleiding toe is en wanneer u daar toestemming voor geeft.

 

 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, volgt er een afspraak voor een uitgebreid onderzoek en behandeling.

 

 

 • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt.

 

 

 • Dit onderzoek omvat dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten het maken van een behandelplan.

 

 

 • Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in overleg bepaald.  Dit gebeurt op basis van de afweging welke behandelaar de best mogelijke gespecialiseerde behandeling van uw klachten - het snelste - op zich kan nemen.

 

 

 • U kunt natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar maken.

 

 

 

 

 

Het team PFB